Sabtu, 14 Januari 2012

OLimpiade Pelajar Muhammadiyah NgawiPROPOSAL
KEGIATAN OLIMPIADE PELAJAR MUHAMMADIYAH

A.    LATAR BELAKANG PEMIKIRAN Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqaroh : 148)


Mendasar perintah Allah SWT. dalam QS. Al-Baqaroh : 148 yang pada dasarnya menyusuh umat mausia untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan. Dengan mengambil semangat  Alqur’an pada ayat tersebut majelis diksasmen bersama lembaga seni budaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi mengadakan kegiatan “Olimpiade Pelajar Muhammadiyah” yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 Februari 2012.

B.     TUJUAN
v  Untuk menciptakan generasi selalu berlomba dalam kebaikan.
v  Untuk menciptakan generasi yang menghargai perbedaan.
v  Untuk meningkatkan persaudaraan / ukhuwah islamiyah
v  Untuk melaksanakan syiar agama Islam.
C.    PELAKSANAAN KEGIATAN
v  Hari/tanggal    : Jum’at - Ahad, 24 – 26 Februari 2012
v  Tempat            : Komplek Perguruan Muhammadiyah Ngawi
  Jln. KH. Ahmad Dahlan No 26 Ngawi
  Jln. Basuki Rahmat No. 77 Ngawi
v  Peserta             : Pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Ngawi
                          beserta Bapak/Ibu guru.
D.    JENIS OLIMPIADE YANG DILOMBAKAN
a)      Olimpiade Matematika
b)      Olimpiade IPA
c)      Olimpiade ISMUBA
d)     Olimpiade Tapak Suci
e)      Olimpiade Futsal
f)       Olimpiade Tenis Meja
g)      Olimpiade Badminton
h)      Olimpiade Catur
i)        Olimpiade Paduan Suara
j)        Olimpiade Pidato 3 bahasa (Arab, Inggris, Indonesia)
k)      Olimpiade Baca Puisi
l)        Olimpiade Mading
m)    Olimpiade Robotik
n)      Olimpiade PTK untuk guru

E.     JADWAL KEGIATAN
JENIS LOMBA
TINGKAT
WAKTU
TEMPAT
KET
SD
SMP
SMA
1.        
Olimpiade Matematika
ü
ü
ü
24 Feb 2012
SMP Muh 5 Ngawi

2.        
Olimpiade IPA
ü
ü
ü
24 Feb 2012
SMP Muh 5 Ngawi

3.        
Olimpiade ISMUBA
ü
ü
ü
25 Feb 2012
SD Muh 1 Ngawi

4.        
Olimpiade Tapak Suci Jenis Seni
ü
ü
ü
24-26 Feb 2012
SMA/SMK Muh 1 Ngawi

5.        
Olimpiade Futsal
ü
ü
ü
24-26 Feb 2012
Lap. Tiara

6.        
Olimpiade Tenis Meja Putera
ü
ü
ü
24-26 Feb 2012
SMA/SMK Muh 1 Ngawi

Olimpiade Tenis Meja Puteri
7.        
Olimpiade Bulu Tangkis Putera
ü
ü
ü
24-26 Feb 2012
Lap. PDI P.

Olimpiade Bulu Tangkis Putera
8.        

Olimpiade Catur Putera
ü
ü
ü
24-26 Feb 2012
SMK Muh 1 Ngawi

Olimpiade Catur Puteri
9.        
Olimpiade Paduan Suara
ü
ü
ü
25 Feb 2012
SMA/SMK Muh 1 Ngawi

10.     
Olimpiade Pidato Bahasa Indonesia
ü
ü
ü
26 Feb 2012
SD Muh 1 Ngawi

Olimpiade Pidato Bahasa Arab
Olimpiade Pidato Bahasa Inggris
11.     
Olimpiade Baca Puisi
ü
ü
ü
25 Feb 2012
SMP Muh 5 Ngawi

12.     
Olimpiade Mading
ü
ü
ü
24 Feb 2012
SMP Muh 5 Ngawi

13.     
Olimpiade Robotika
ü
ü
ü
24 feb 2012
SMP Muh. 5 Nawi

14.     
Olimpiade PTK... s/d 24 Feb 2012
SMP Muh 5 Ngawi
Guru

F.     PENYELENGGARA
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah bersama lembaga Seni Budaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi

G.    KEPANITIAAN
Penasehat                         : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi
Ketua I                             : Drs. Salimoel Amien
Ketua II                           : Bunyamin, S.Pd.I.
Ketua III                          : Drs. Sobri Irsjadi
Sekretaris  I                      : M. Imam Syamsudin, S.Th.I
Sekretaris II                     : Eko Budi Santoso, S.Pd.I
Bendahara I                     : Sugiyanto,SE.
Bendahara II                    : Mar’atus Sholikah, S.Ag
Seksi-seksi :
Seksi Acara                      : 1. Drs. Moh. Hairudin
                                           2. Eko Wahyu Budiono, S.Pd.
                                           3. Hafid Rofi’, S.Th.I
Seksi Perlengkapan          : 1. Setiarso, SE. (SMA Muhammadiyah 1 Ngawi)               
                                           2. Tri Susanto, S.Pd. (SMP Muhammadiyah 5 Ngawi)
                                           3. Hanan Prasetyo
Seksi Humas                    : 1. Joko Sudiro (SMK Muhammadiyah 1 Ngawi)
                                           2. Agus Santoso (SMP Muhammadiyah 5 Ngawi)
Seksi P3K                                    : 1. Yuwono Kartamso, S.Kep.Ners.
                                           2. Hartoyo, S.Pd.I.
Koordinator Olimpiade                : 1. Syaiful Husna, S.Ag.                                             
Koordinator Kesenian                  : 1. Didik Subur Pambudi, S.Pd.
                                                       2. Bara Asmara Hadi
Koordinator Olahraga                  : 1. Suyanto, S.Pd.
                                                       2. Widodo, S.Pd.
Divisi Olimpiade IPA                  : 1. Lilik Rohmawati, S.Si (SMPM 5 Ngawi)
                                                       2. Cahyo Widodo (MI. Muh. Kartoharjo)
                                                       3. Uswah (SMA Muhammadiyah 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade Matematika      : 1. Nita Darmaningtyas,S.Pd(SMPM5Ngawi)
                                                       2. Fitria Nur Ekowati ( SD Muh. 1 Ngawi)
                                                       3. Iin Retno (SMK Muh. 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade ISMUBA         : 1. Wakhid S.H.I ( SMP Muh. 5 Ngawi)
                                                       2. Nur Indawati, S.Ag. (SD Muh. 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade PTK                 : 1. Drs. Achmad Sya’bani, M.Pd.
                                                       2. Suwarno, M.Ag.
                                                       3. Madyo Widodo, M.Ag.
Divisi Olimpiade Futsal               : 1. Syaifullah Huda (SMK Muh. 1 Ngaw)
                                                       2. Soni Eko Priyanto (SMK Muh. 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade Tapak Suci       : 1. Suyanto, S.Ag. (SMA Muh. 5 Ngawi)
  2. Edi Triono (SD Muh. 1 Ngawi)
                                                       3. Suyatmin (SMP Muh. 5 Ngawi)
Divisi Olimpiade Badminton       : 1. Rohmad Effendi, S.Pd.I ( MIM  Kartoharjo)
                                                       2. Supriyo (SD Muhammadiyah 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade Tenis Meja       : 1. Ibnu Sholikhin ( SD Muh. 1 Ngawi)
                                                       2. Agung Widodo (SMK Muh. 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade Catur                : 1. Didik Karyadi ( SMK Muh. 1 Ngawi)
                                                       2. Andri Purba Baskara ( SMP Muh. 5 Ngawi)
Divisi Olim. Paduan Suara           : 1. Bara Asmara Hadi
                                                       2. Purwanto
Divisi Olimpiade Pidato              : 1. Roisah Wahyu Anariya (SD Muh. 1 Ngawi)                                                                           2. Purisa AP, S.Pd.I. (SMA Muh. 1 Ngawi)
Divisi Olimpiade Baca Puisi        : 1. Ruruh Satri Pangestuti ( SMP M 5 Ngawi)
                                                       2. Ummi Mukarromah
Divisi Olimpiade Mading            : 1. Laila Hidayati (SD. Muh.1 Ngawi)
                                                       2. M. Djari (IPM)
Divisi Olimpiade Robotika          : 1. Joko Santoso, A.Md.
Dewan Juri                                   : 1. Dewan Juri Internal yang ditunjuk
                                           2. Dewan Juri Eksternal yang ditunjuk

H.    ANGGARAN DANA
Pengeluaran
Pemasukan
No
Uraian
Jumlah
No
Uraian
Jumlah
1
Kesekretariatan
 Rp             400.000
1
Iuran @ siswa:

2
Dokumentasi
 Rp             500.000

SD/MI

3
Dekorasi


Rp 2.000 x 2.545 siswa
 Rp            5.090.000

Spanduk Bentang
 Rp             750.000
 2
SMP/MTs


5 x 150.000


Rp 3.000 x 750
 Rp            2.250.000

Backdroub

 3
SMA/MA/SMK


5 x 150.000
 Rp             750.000

Rp 3.000 x 625
 Rp            1.875.000
4
Konsumsi Panitia dan Juri

4
Majelis Dikdasmen
 Rp            2.200.000

9 x 10.000 x 100 orang
 Rp             900.000

11 x 200.000

5
Transport  Dewan Juri

5
Kepala Sekolah / Madrasah
 Rp            3.000.000

171 orang x 50.000
 Rp          8.550.000

30 x 100.000

6
Piala

57 @ 200.000
 Rp        11.400.0007
Humas
 Rp             200.000
6
Donatur
 Rp          11.235.000
8
P3K
 Rp             200.0009
Sewa Lapangan
 Rp          2.000.000
Jumlah
Rp     25.650.000

Jumlah
Rp       25.650.000

I.       PENUTUP
Demikianlah proposal kegiatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

                                                                        Ngawi , 24 Muharram 1432 H
20 Desember 2011 M

Ketua,


 ttd

Drs. Salimoel Amien
NBM. 790 039
Sekretaris,


 ttd

M. Imam Syamsudin
NBM. 1047 257
Mengetahui,
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi

ttd 

Drs. Gunadi Ash Cidiq, M.Pd.
NBM. 915.297

5 komentar:

fastabiqul khoirot!!!!!!!!!!

he'em,, mana foto nyaaa ????

Nano Spray untuk perawatan kulit wajah pasti lebih efisien & mudah. U/ acara bepergian Anda serahkan kpd tour & travel terpercaya harga tiket pesawat murah & cara pemesanan serta pembayaran yang mudah. Dapatkan juga paket tour agar liburan keluarga teman-teman pembaca semua akan semakin meriah dan mengesankan. Simak juga artikel seo tips dari blog seo tutorial untuk meningkatkan bisnis online teman-teman semakin berkembang, serta bisnis jasa stnk merupakan suatu pekerjaan yang membantu masyarakat umum dalam hal pengurusan perpanjangan pajak kendaraan, mutasi / balik nama. Situs lainnya Blogspot Tutorial - Cara Membuat Blog - smart link - Ribuan Backlink - Bookmark Dofollow - 1000+ Bookmark Dofollow. Artikel tips seo blogspot cocok untuk blogger pemula nech...

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More